Współpraca z PLOT

25 maja w Mosinie odbyło się spotkanie szefów wydziałów promocji Urzędów Gmin członków Stowarzyszenia Mikroregionu WPN z kierownictwem PLOT. Tematem spotkania prowadzonego przez Prezesa Stowarzyszenia Pana  Burmistrza Przemysława Mielocha była prezentacja możliwości jakie oferuje PLOT w zakresie współpracy z mediami, blogerami turystycznymi, prezentacji własnych produktów turystycznych, korzystania z portali i stron internetowych związanych z branżą turystyczną, wydawnictw przygotowywanych przez PLOT oraz innych projektów branżowych. Ofertę przedstawił Prezes PLOT Jan Mazurczak oraz Pan Wojciech Mania. Postanowiono odbyć kolejne robocze spotkania w celu wypracowania szczegółów projektu gry memo, uczestnictwa w akcji „Przekrocz granice Poznania” oraz prezentacji oferty turystycznej Gmin Mikroregionu w wybranych galeriach handlowych w Poznaniu.