Współpraca między Urzędami Gmin

W środę, 7 czerwca odbyło się kolejne spotkanie szefów działów promocji urzędów gmin, członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Tematem przewodnim spotkania prowadzonego przez Pana Prezesa Stowarzyszenia, Burmistrza Przemysława Mielocha było określenie najważniejszych obszarów współpracy urzędów w zakresie promocji i reklamy, ale także organizacji wspólnych przedsięwzięć przez urzędy. Wstępnie ustalono przygotowanie pilotażowego programu tworzenia dostępnego na stronie Mikroregionu kalendarza wybranych imprez organizowanych na terenie poszczególnych gmin. W podobny sposób, wspólnie przy współpracy mikroregionu opracowywane będą jednolite informacje umieszczane w biuletynach i gazetkach wydawanych przez gminy. Dyskusja dotyczyła także projektów wspólnych imprez, sportowych, kulturalnych i innych zaplanowanych do organizacji przez mikroregion w 2018 roku.