Zrealizowane Projekty

1. Centrum EKOinfo w Puszczykowie

Projekt „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie – wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego i mikroregionu WPN” jest kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy WPN a gminami Mikroregionu WPN i jest przedsięwzięciem uzupełniającym dwa inne projekty realizowane w 2009 roku przez Wielkopolski Park Narodowy wraz z Miastem Puszczykowo: utworzenie leśnej ścieżki edukacyjno-turystycznej i ścieżki rowerowej  dla ochrony Nadwarciańskiego Boru Sosnowego rozpoczynających swój bieg przy zaplanowanym Centrum.

Głównym celem Eko-Info jest stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia edukacji i upowszechnienia zachowań proekologicznych służących ochronie bioróżnorodności.

Całkowita wartość projektu to 222.245,93 zł, a wysokość dotacji to 147.324,72 zł.

Projekt został realizowany w partnerstwie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu WPN.

2. Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku

Projekt „Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców gmin należących do Mikroregionu WPN na temat możliwości przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu poprzez ograniczenie nadmiernej emisji dwutlenku węgla w gospodarstwach domowych. Elementami wspierającymi projekt były plakaty przedstawiające rozkład przedmiotów w czasie, zakładki do książek dla uczniów szkół podstawowych, kolorowanki dla przedszkolaków oraz poradniki oraz multimedialny kalkulator energetyczny. W ramach projektu dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zostały zaproszone do wzięcia udziału w specjalnych warsztatach zorganizowanych w Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach.

Kwota dofinansowania: 20000,00 zł

3. Ochrona kasztanowców w gminach Mikroregionu WPN – etap I

Projekt „Ochrona kasztanowców w gminach Mikroregionu WPN” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem projektu było zinwentaryzowanie, objęcie ochroną oraz pielęgnacją kasztanowców rosnących na terenie gmin Mikroregionu WPN, a także poinformowanie mieszkańców o zasobach, potrzebie i sposobach ochrony kasztanowców. Elementami wspierającymi projekt były plakaty oraz broszury informacyjne.

Kwota dofinansowania: 6000,00 zł

4. Rajd po zdrowie w Mikroregionie WPN

Projekt „Rajd po zdrowie w Mikroregionie” został zrealizowany w ramach współpracy z Towarzystwem Animatorów Rekreacji i Sportu w Puszczykowie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Celem projektu było między innymi zwiększenie wiedzy mieszkańców gmin Mikroregionu WPN na temat profilaktyki i ochrony zdrowia, upowszechnienie turystyki rowerowej, promocja zdrowego sposobu odżywiania się a także pokazanie walorów rekreacyjnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. W rajdzie udział wzięło ponad 300 uczestników.

Pierwsza edycja kwota dofinansowania: 11194,90 zł (w tym 3000,00 zł z UMP)

Druga edycja kwota dofinansowania: 12822,00 zł (w tym 2000,00 zł z UMP i 3000,00 z SGM WPN)

5. Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych

W ramach programu została stworzona osobna strona internetowa na której znajdują się wszelkie informację dotyczące projektu. Wystarczy kliknąć TUTAJ