Zrealizowane Projekty

1. Centrum EKOinfo w Puszczykowie

Projekt „Utworzenie Centrum Eko-Info w Puszczykowie – wiedza o bogactwie przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego i mikroregionu WPN” jest kontynuacją wieloletniej współpracy pomiędzy WPN a gminami Mikroregionu WPN i jest przedsięwzięciem uzupełniającym dwa inne projekty realizowane w 2009 roku przez Wielkopolski Park Narodowy wraz z Miastem Puszczykowo: utworzenie leśnej ścieżki edukacyjno-turystycznej i ścieżki rowerowej  dla ochrony Nadwarciańskiego Boru Sosnowego rozpoczynających swój bieg przy zaplanowanym Centrum.

Głównym celem Eko-Info jest stworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia edukacji i upowszechnienia zachowań proekologicznych służących ochronie bioróżnorodności.

Całkowita wartość projektu to 222.245,93 zł, a wysokość dotacji to 147.324,72 zł.

Projekt został realizowany w partnerstwie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu WPN.

2. Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku

Projekt „Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy mieszkańców gmin należących do Mikroregionu WPN na temat możliwości przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu poprzez ograniczenie nadmiernej emisji dwutlenku węgla w gospodarstwach domowych. Elementami wspierającymi projekt były plakaty przedstawiające rozkład przedmiotów w czasie, zakładki do książek dla uczniów szkół podstawowych, kolorowanki dla przedszkolaków oraz poradniki oraz multimedialny kalkulator energetyczny. W ramach projektu dzieci szkół podstawowych oraz gimnazjalnych zostały zaproszone do wzięcia udziału w specjalnych warsztatach zorganizowanych w Muzeum Przyrodniczym w Jeziorach.

Kwota dofinansowania: 20000,00 zł

3. Ochrona kasztanowców w gminach Mikroregionu WPN – etap I

Projekt „Ochrona kasztanowców w gminach Mikroregionu WPN” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Celem projektu było zinwentaryzowanie, objęcie ochroną oraz pielęgnacją kasztanowców rosnących na terenie gmin Mikroregionu WPN, a także poinformowanie mieszkańców o zasobach, potrzebie i sposobach ochrony kasztanowców. Elementami wspierającymi projekt były plakaty oraz broszury informacyjne.

Kwota dofinansowania: 6000,00 zł

4. Rajd po zdrowie w Mikroregionie WPN

Projekt „Rajd po zdrowie w Mikroregionie” został zrealizowany w ramach współpracy z Towarzystwem Animatorów Rekreacji i Sportu w Puszczykowie przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.

Celem projektu było między innymi zwiększenie wiedzy mieszkańców gmin Mikroregionu WPN na temat profilaktyki i ochrony zdrowia, upowszechnienie turystyki rowerowej, promocja zdrowego sposobu odżywiania się a także pokazanie walorów rekreacyjnych Wielkopolskiego Parku Narodowego. W rajdzie udział wzięło ponad 300 uczestników.

Pierwsza edycja kwota dofinansowania: 11194,90 zł (w tym 3000,00 zł z UMP)

Druga edycja kwota dofinansowania: 12822,00 zł (w tym 2000,00 zł z UMP i 3000,00 z SGM WPN)

5. Wzmocnienie współpracy członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w celu kształtowania przestrzeni publicznej służącej wzmocnieniu lokalnych więzi społecznych

W ramach programu została stworzona osobna strona internetowa na której znajdują się wszelkie informację dotyczące projektu. Wystarczy kliknąć TUTAJ

6.Współczesne drogi do pamięci

pod tym nieco intrygującym tytułem kryje się niezwykle wymagający, bo zrealizowany w iście ekspresowym tempie projekt zrealizowany w partnerstwie z Fundacją PARK. to właśnie ta organizacja zdobyła dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez

przez kilka tygodni uczniowie szkół z kilku gmin Mikroregionu poszukiwali pamiątek, prowadzili wywiady, uczestniczyli w warsztatach.


efektem tej wytężonej pracy były strony internetowe prezentujące wiele mało znanych fragmentów historii naszego regionu.
jak w każdej rywalizacji ktoś musiał wygrać, ale sądząc po emocjach sama wygrana nie miała wielkiego znaczenia. tym bardziej, że nagrodą dla wszystkich uczniów była wycieczka do Warszawy. ale zanim na nią się wybrali odebrali dyplomy

nagrody wręczane przez Prezesa Fundacji PARK, Panią Małgorzatę Ornoch-Tabędzką, Prezesa Stowarzyszenia Mikroregionu WPN Pana Burmistrza Przemysława Mielocha oraz Zastępce Wójta Gminy Dopiewo Pana Pawła Przepiórę


a na koniec z wielkim smakiem zjedli specjalnie na tę okazje przygotowany tort.