Historia

HISTORIA

Genezą powołania Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego (Mikroregionu) była potrzeba zmiany formuły działania. nieformalnego Porozumienia gmin położonych wokół Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN). Aktywna współpraca między samorządami trwała praktycznie od 1995 roku a jej celem było połączenie sił w działaniach na rzecz ochrony środowiska w Parku i jego otulinie. Jej sygnatariuszami oprócz siedmiu gmin (Brodnica, Dopiewo, Komorniki, Luboń, Puszczykowo, Mosina, Stęszew były: WPN i Nadleśnictwa Babki i Konstantynowo.

Dziesięcioletni okres (do 2005 r.) współpracy zaowocował kilkoma lokalnymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi z zakresu gospodarki komunalnej. Nigdy natomiast nie udało się podjąć wspólnych zadań dotyczących rozwoju turystyki i lepszego wykorzystania zasobów rekreacyjnych Parku i okolic.   

                       

Takie działania postawiły sobie za cel dwie organizacje pozarządowe Stowarzyszenie Partnerzy dla samorządu i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Z inicjatywy Prezes Stowarzyszenia Partnerzy dla Samorządu, Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej w latach 2005-2006 zrealizowano dwa projekty obywatelskie dofinansowane z funduszu FIO i PHARE: Dialog w Gminach Mikroregionu WPN (szczegóły kliknij TUTAJ) i w 2006r. Mikroregion Wielkopolskiego Parku Narodowego -Zielone Płuca Wielkopolski (prezentacja do olinkowania)

Zaproszono mieszkańców 8 gmin (dołączył Kórnik) do szerokiej dyskusji na temat lepszego wykorzystania zasobów rekreacyjnych Parku i okolic dla celów turystycznych. Jej wymiernym efektem było opracowanie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz atrakcyjnego folderu promującego połączone w pierścień szlaki rowerowe Mikroregionu i znajdujące się wzdłuż nich atrakcje turystyczne.

                         

W czasie trwania projektów, w których oprócz władz gmin, Parku i nadleśnictw licznie partycypowały organizacje pozarządowe, wyższe uczelnie, szkoły, przedsiębiorcy i szeregowi mieszkańcy uczestnicy mogli poznać przykłady współpracy innych Parków Narodowych z samorządami i mogli się przekonać, że współpraca i szerokie partnerstwo na rzecz ochrony środowiska są szansą na podejmowanie wielu działań i inwestycji zwiększających atrakcyjność turystyczną regionów.

                       

Dopiero dwa lata po zakończeniu prac nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego, 18 grudnia 2008 roku zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. Inicjatorką nadania Porozumieniu gmin okołoparkowych osobowości prawnej była Małgorzata Ornoch-Tabędzka, w tym czasie burmistrz  Puszczykowa, która została pierwszym prezesem Stowarzyszenia.

Zastępcą Prezesa była burmistrz Mosiny- Zofia Springer, członkiem Zarządu został Jan Broda, wójt gminy Komorniki, Członkami Komisji rewizyjnej byli: Włodzimierz Pinczak- burmistrz Stęszewa, Jerzy Lechnerowski- burmistrz Kórnika, Andrzej Strażyński-wójt Dopiewa, a gminę Brodnica reprezentował w Stowarzyszeniu wójt gminy-  Marian Flaczyński. Do Stowarzyszenie nie przystąpił Luboń.

Stowarzyszenie od początku rozpoczęło aktywne działania związane z promowaniem aktywności rekreacyjnej i ochroną środowiska oraz wypracowaniem silnej marki kojarzonej z otwartością na rozwój i podnoszenie atrakcyjności WPN i gmin Mikroregionu WPN