Spotkanie Dyrektorek Bibliotek

W dniu 5 stycznia 2017 r. w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie Dyrektorek Bibliotek Gminnych działających na terenie gmin, członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN. Głównym tematem spotkania była wymiana opinii na temat możliwości współpracy między bibliotekami oraz Stowarzyszeniem. Podczas dyskusji zwrócono szczególna uwagę na znacznie poszerzający się zakres działań podejmowanych przez biblioteki. Wielkim zainteresowaniem cieszą się organizowane przez poszczególne biblioteki zajęcia i kursy kulinarne, naukowe, spotkania miłośników gier planszowych itp. postulowano podjęcie współpracy właśnie w tym zakresie. Prowadzący spotkanie, Konrad Tuszewski przedstawił także plan organizacji spotkania europejskich laureatów literackiej nagrody Nobla oraz przedstawicieli miejscowości, w których przyszli oni na świat. Postanowiono wrócić do tych tematów po szerszym rozpoznaniu możliwości realizacyjnych.