Społeczne Wymiary Sportu

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego złożyło pod koniec lutego 2107 roku aplikacje w konkursie unijnym o grant w ramach programu Europa dla Obywateli komponent 2.2. sieci miast. Nasz projekt nosi tytuł „Społeczne wymiary sportu”. Stanowi on realizacje idei budowy sieci miast krajów unijnych poprzez poznawanie własnych pomysłów i wymianę doświadczeń z zakresu zagospodarowania czasu wolnego poprzez organizację zajęć rekreacyjnych, sportowych. Do współpracy zaprosiliśmy partnerów z 14 krajów: Litwy, Łotwy, Rumunii, Serbii, Belgii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Czarnogóry, Malty, Francji, Bułgarii, Belgii i Chorwacji. W sumie nawiązaliśmy kontakt z 32 organizacjami i miastami z tych państw. Z niecierpliwością czekamy na wyniki tego konkursu, które powinny być znane w czerwcu lub lipcu tego roku. Projekt obejmuje 5 spotkań organizowanych w gminach mikroregionu, spodziewamy się kilkuset gości z całej Europy. Projekt jest nieomal w całości pokrywany z grantu.