Spotkanie z Prezesem PLOT

W lutym i marcu 2017 roku przedstawiciel Mikroregionu odbył spotkania z Prezesem PLOT, których głównym tematem było określenia zakresu i obszaru potencjalnej współpracy. Podjęto decyzję o przygotowaniu spotkania firm i instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej turystyki z terenu gmin Mikroregionu podczas, którego będzie można przygotować plan współpracy. Przygotowano także wstępną koncepcję edycji gry planszowej związanej z atrakcjami turystycznymi Mikroregionu.