Organizacje Pozarządowe Mikroregionu

W Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych działających na terenie gmin, członków Stowarzyszenia Gmin Mikroregionu WPN. Spotkanie poprowadził Prezes Stowarzyszenia Pan Przemysław Mieloch. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 17 organizacji mimo skierowanych zaproszeń do ponad 250 działających na terenie Mikroregionu. Mimo  to merytoryczna dyskusja wskazała na konieczność współpracy, a w szczególności budowania sieci informacyjnej pozwalającej skutecznie przekazywać wiadomości dotyczące działań podejmowanych przez liczne przecież organizacje. Przypomniano o cennej inicjatywie organizacji rajdu rowerowego, a także możliwości organizacji pikników podsumowujących działanie NGO oraz stanowiących doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń i poznawania się wzajemnie.