PDF Drukuj Email
Wpisany przez Magdalena Olejniczak-Salewicz   

EDUKACJA

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów gmin głównie poprzez: wspieranie realizacji celów strategii zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji gmin Mikroregionu WPN, wspieranie i wprowadzanie zintegrowanych i ekologicznych rozwiązań w rozwoju transportu wewnątrz i międzygminnego (w tym dróg rowerowych i wodnych), inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i informatycznej obszaru Mikroregionu WPN, inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć z dziedziny nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, w tym gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w dziedzinie promocji oraz rozwoju turystyki i rekreacji, inicjowanie, wspieranie i realizację przedsięwzięć w dziedzinie edukacji ekologicznej, inicjowanie działań na rzecz wprowadzenia nowych energooszczędnych technologii w budownictwie oraz propagowanie oszczędności energii i wprowadzania alternatywnych źródeł energii, wspieranie środowisk zainteresowanych rekreacyjnym zagospodarowaniem rzeki Warty.

W roku 2009 Stowarzyszenie z powodzeniem przeprowadziło dwa projekty edukacyjne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pierwszy z projektów o nazwie „Ochrona kasztanowców w gminach Mikroregionu WPN – I etap” był projektem o charakterze interwencyjno-edukacyjnym. Głównym jego celem było zinwentaryzowanie, objęcie ochroną oraz pielęgnacją kasztanowców na terenie gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego. W ramach projektu powstały plakaty informacyjne, które zostały zawieszone we wszystkich gminach, a także drukowane w prasie lokalnej, ulotki informacyjne, które były dostępne w urzędach gmin i innych instytucjach na terenie Mikroregionu WPN, zakupiono także grabie, które trafiły do szkół zainteresowanych aktywną pomocą w walce ze szrotówkiem metodą mechaniczną.

 

broszura informacyjno-edukacyjnaplakat informacyjny

Drugi z projektów nosił nazwę „Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku” i był to projekt typowo edukacyjny. W ramach podjętych działań opracowano oraz rozdystrybuowano do szkół, przedszkoli oraz urzędów edukacyjne poradniki, kolorowanki i zakładki do książek. W ramach projektu zorganizowano także spotkanie z nauczycielami oraz warsztaty ekologiczne dla młodzieży. Głównym naszym celem było przeprowadzenie wśród mieszkańców akcji informacyjno-edukacyjnej dotyczącej możliwości ograniczenia nadmiernej emisji CO2 w gospodarstwach domowych.

Eko poradnik

kolorowanka

zakładka do książkiplakat informacyjny