Puszczykowo

PUSZCZYKOWO

Puszczykowo położone jest około 17 km na południe od Poznania. Miasteczko to otaczają lasy Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część miasta leży w dolinie Warty, nazwanej przez fachowców „Poznańskim Przełomem Warty”. Ponad doliną Warty, na wysoczyźnie morenowej, znajduje się Puszczykowo Stare, zwane także Górnym.  Jest to część miasta oddzielona od reszty stromym, około 30-metrowym urwiskiem. To właśnie ta krawędź widoczna jako wysoka, górująca nad domami ściana lasu, decyduje o wyjątkowości tutejszej scenografii. Z góry zaś czeka nas widok „morza” lasu, z którego gdzieniegdzie tylko wystają większe budynki.

Witalne pejzaże przyrody, terapeutyczna cisza oraz orzeźwiające powietrze określiły wypoczynkowy charakter Puszczykowa.

Puszczykowo urbanistycznie nie jest typowym miastem, na próżno szukać tutaj tak charakterystycznego rynku z otaczającą go zwartą zabudową śródmiejską. Spacerując po tym mieście zobaczymy wszędzie wille, ogrody i lasy.

Puszczykowskie lasy to przeważnie drzewostany sosnowe i mieszane, a ich zróżnicowanie uzależnione jest od rodzaju gleby. W dolinie Warty ziemie są piaszczyste i przez to uboższe, dlatego dobrze czują się tam drzewa iglaste, które są lepiej przystosowane do takiego podłoża. Natomiast wysoczyznę morenową i jej zbocza porastają przeważnie lasy mieszane. Większość tutejszych lasów została posadzona w XIX wieku celem pozyskania drewna, jednak zawirowania wojenne, a później utworzenie Wielkopolskiego Parku Narodowego ocaliły je od wycięcia. Szczególnie cenne okazy drzew uznane zostały za chronione prawem pomniki przyrody – są to rozłożyste, kilkusetletnie dęby szypułkowe przy ul. Ratajskiego i Dębowej oraz  stare sosny, które podziwiać można w lesie między Wartą a linią kolejową Poznań-Wrocław. Puszczykowskie lasy są dodatkowo chronione przez przepisy utworzonego w 1957 roku Wielkopolskiego Parku Narodowego, a miejsca szczególnie wartościowe – przez bardzo restrykcyjne obostrzenia obowiązujące w ścisłych rezerwatach.

W granicach administracyjnych Puszczykowa znajdują się trzy rezerwaty ścisłe: „Puszczykowskie Góry”, „Las Mieszany na Morenie” i „Nadwarciański Bór Sosnowy”.

Rezerwat „Puszczykowskie Góry” położony jest między Puszczykowem a Łęczycą i chroni stromy, opadający ku dolinie Warty stok wysoczyzny morenowej. Niedaleko znajduje się rezerwat „Las Mieszany na Morenie”, gdzie drzewostan tworzy zbliżona do naturalnej dąbrowa, a w lesie za kościołem p.w. Matki Boskiej Wniebowziętej znajduje się rezerwat „Nadwarciański Bór Sosnowy”. Ten ostatni to ciekawy teren falistych wydm śródlądowych, porośniętych tzw. suboceanicznym borem świeżym.