Mikroregion

Wielkopolskiego Parku Narodowego

Witaj

.

O nas

Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego jest regionalną organizacją jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 2008 roku i obejmuje tereny siedmiu gmin skupionych wokół jednego z najstarszych parków narodowych w Polsce.

Członkami Stowarzyszenia są gminy miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Mikroregion WPN łącznie obejmuje obszar o powierzchni 821,5 km2 zamieszkiwanej przez niespełna 140 tys. osób. W sezonie letnim liczba przebywających tu osób zwiększa się znacznie, głównie ze względu na rezydentów działek letniskowych zlokalizowanych na tym terenie. Gminy tworzące Mikroregion WPN położone są w centralnej części Wielkopolski i wchodzą w skład powiatu poznańskiego poza gminą Brodnica, należącą do powiatu śremskiego. Rolę centrum administracyjnego, handlowego, usługowego, komunikacyjnego, przemysłowego, kulturalnego i oświatowego pełni miasto wojewódzkie Poznań. Atutem Mikroregionu jest zachowanie wielu niezniszczonych jeszcze przez człowieka form środowiska naturalnego, a wszystko położone jest w obrębie aglomeracji poznańskiej.

Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i tym samym stanowi swoiste forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Ta strona korzysta z plików cookie.